CNG schoonste en duurzaamste brandstof

Groen gas is schoon

Hét voordeel van rijden op CNG is dat je veel minder vervuilende stoffen uitstoot dan wanneer je rijdt op benzine, diesel of LPG. In steeds meer steden gelden milieuzones om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met een (vracht)auto op aardgas heb je blijvend toegang die zones.
CNG bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan. Hierdoor levert het per eenheid energie het minste kooldioxide, de stof die bijdraagt aan het broeikaseffect. Bovendien produceert een aardgasmotor minder verzurende emissies dan motoren op traditionele brandstoffen doen. Én de uitstoot van fijnstof is vrijwel ‘nul’. Rijden op aardgas is dus goed voor het milieu. Maar ook voor de gezondheid: stikstofdioxide en fijnstof zijn namelijk zeer schadelijk voor luchtwegen en longen.

Meer weten over Groen Gas?

Wij informeren je graag over de mogelijkheden van deze brandstof.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.