Privacyverklaring Kuster Energy

Bij Kuster Energy hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. De privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke informatie we verzamelen, waarom we dit doen, en hoe we ervoor zorgen dat deze gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Verzameling van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website of het afnemen van onze diensten kan het nodig zijn dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zoals naam, contactgegevens en andere relevante gegevens. Deze gegevens worden verzameld voor specifieke, welomschreven doeleinden en worden alleen verwerkt met uw toestemming of wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Doel van gegevensverwerking
Kuster Energy verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het uitvoeren van overeenkomsten, het verlenen van diensten, het beantwoorden van vragen en het informeren over relevante ontwikkelingen. We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Beveiliging en vertrouwelijkheid
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Delen van persoonsgegevens
Kuster Energy deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, indien wettelijk verplicht, of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten
U heeft het recht om op elk moment inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Ook heeft u het recht om uw gegevens te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

Contact
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met opnemen via:

Kuster Energy Transito 11
6909 DA Babberich
0316 – 247 848
info@kusterenergy.com

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Kuster Energy stelt en streven ernaar om uw privacy te allen tijde te waarborgen.