Wat is Blauwe Diesel

Blauwe Diesel B100 is een HVO, een Hydrotreated Vegetable Oil, die volledig wordt geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Zo is deze diesel geheel fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Blauwe Diesel wordt gemaakt van afval- en reststoffen. De grondstoffen gaan daarom niet ten koste van de voedselketen,