Wir bieten ein komplettes Sortiment an Schmier- und Kühlmitteln für alle möglichen Anwendungen.

WAAROM LNG?
Er zijn tal van goede redenen voor transportbedrijven om over te schakelen op LNG. Maar uiteindelijk staat voor ons één reden centraal: de planeet. Naast de uitputting van oliebronnen voorspellen wetenschappers dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd tegen het jaar 2100 met 5-6 °C zal zijn gestegen. Met alle gevolgen van dien voor mens, dier en milieu.

Het is niet voor niks dat de EU de doelstelling heeft om in 2030 het aantal CO2-emissies als gevolg van trucktransport met 30% te hebben teruggedrongen ten opzichte van 2005. We zullen allemaal moeten bijdragen aan de realisatie hiervan. Om die reden werd in Nederland onlangs een vervolg gegeven aan de teruggave regeling voor LNG-trucks. Niet alleen Nederland, maar ook de landen om ons heen werken aan een schoner milieu. Zo hoeven vrachtwagens die op LNG rijden de komende twee jaar geen Maut (de Duitse tol) te betalen in Duitsland.

VEILIGE BRANDSTOF

LNG is geen LPG. LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas en bestaat uit propaan en butaan. LPG is geen aardgas, maar een mengsel van gassen dat als restproduct bij olieraffinage ontstaat. Bij lekkage vervliegt LNG in gasvorm, terwijl LPG een brandbare ‚deken‘ over de grond vormt omdat het zwaarder is dan lucht. In vergelijking met LPG is LNG een veiligere brandstof. Voordat chauffeurs zelfstandig kunnen tanken dienen zij echter wel een korte veiligheidscursus gevolgd te hebben.