Ad Blue

Uw auto heeft AdBlue nodig om de NOx-uitstoot te reduceren. Als gevolg van de steeds strengere emissienormen moeten dieselmotoren steeds schoner worden. De NOx-normen zijn niet alleen aangescherpt voor transportvoertuigen, maar ook voor off-road-voertuigen en personenauto’s.

Alle commerciële voertuig fabrikanten zullen moeten voldoen aan de Euro 5- en Euro 6-emissienormen voor dieselmotoren. Hoewel aan de Euro 5-emissienormen voldaan kan worden met verschillende technologieën, vereisen de Euro 6-emissienormen (januari 2014) het gebruik van selectieve katalytische reductie met AdBlue.

Waarom heb ik AdBlue nodig?

AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32,5% in gedemineraliseerd water. AdBlue wordt direct ingespoten in het uitlaatgas waar het als reductiemiddel dient voor de schadelijke stoffen. Daarbij, wordt amoniak vrijgegeven die vervolgens in de katalysator met de schadelijke stikstofoxiden reageert tot elementaire stikstof en water. Zowel de stikstof en het water zijn natuurlijke bestanddelen van de lucht die wij dagelijks inademen. Hierdoor, kan de hoeveelheid schadelijke oxiden in de emissie met 85% worden verminderd.

Kuster Energy levert AdBlue van bulk tot klein verpakking.